VIAA
  • lv
  • ru

Porto

Jaunumi

Nesatoties uz attālināto mācību procesu mācibas pieaugušajiem jau absolvējusi otra grupa, kas no pērnā gada 2.decembra līdz šī gada 30.janvārim skolā Victoria ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 28 izglītojamo sastāvā apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu, moduļu kopu “Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi (ar specializāciju ražošanā)” un “Kravu identificēšana”. Visas šajā kārtā īstenotās programmas ir loģistikas nozarē, kuru programmu direktore Inese Ozola ir piesaistījusi lieliskus pedagogus un jomas profesionāļus. Izglītojamie 184 stundu garumā apguva loģistikas nozares pamatprocesus un uzņēmumu veidus, nozares darbinieku galvenos pienākumus, kā arī kravas identificēšanas pamatprincipus.

3 februāris

2021

Jauns gads sācies ar izlaidumu. No pērnā gada 4.decembra līdz šī gada 17.janvārim skolā Victoria ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 10 izglītojamie apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu, moduļu kopu “Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi (ar specializāciju ražošanā)” un “Kravu izvietošana noliktavā”. Programmas direktore Inese Ozola šai programmai ir piesaistījusi lieliskus pedagogus un jomas profesionāļus. Izglītojamie 138 stundu garumā apguva loģistikas nozares pamatprocesus un uzņēmumu veidus, nozares darbinieku galvenos pienākumus, kā arī kravas izvietošanas pamatprincipus.

20 janvāris

2021

Eiropas Sociālā fonda projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) Programmas diretore: M.sc.soc. Inese Ozola Visā valstī un pasaulē tiek veikti virkne pasākumi, kas paredzēti vīrusa COVID – 19 izplatības ierobežošanai, sākot ar 2020,gada 13. martu. Kā Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš sacīja, ka pasaule, kādu mēs to līdz šim pazinām, nav beigusies, bet tā ir uz laiku ir «iepauzēta» (BNN ziņas.... 2020.gada 9.marts). Tas viennozīmīgi ietekmējis izglītības sfēru. IZM pieņēmis lēmumu par attālināto mācību organizēšanu ārkārtas izsludinatajā periodā. Profesionālajā vidusskolā VICTORIA Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros ar 2020. gada 30.martu norīkoja kvalifikācijas praksē tālākizglītības programmas Telemehānika un loģistika kvalifikācijas Ražošanas loģistikas darbinieks 29 praktikantus. Praktiskās iemaņas praktikanti apgūs 20 dažādos uzņēmumos. Tādos kā, AS ‘Putnu fabrika Ķekava’, AS Aldaris, SIA „VEREX LOGISTICS”, SIA VENDEN u.c. Veiksmīgi praktizē trīs praktikanti pie sadarbības partneriem SIA “Kreiss” un SIA "Do It". Uzņēmumi ir gan Rīga, Pierīga, Cēsis, Ogrē. Kvalifikācijas praskes 90% notiek klātienē. Tikai 3 praktikanti praktizē attālināti. Šeit ir jāpateicas sadarbības partnerim SIA "Optimera Latvia". Koordinatores Agitas Kalnenieces un prakses vadītājas no skolas Ineses Ozolas vadībā ar tiešsaistes Microsoft Teams pārlūku katru prakses uzdevumu ar praktikantiem izpēta un analyze. Praktikanti veido apraksts un pašvērtējumus par paveikto. Rezultātā praktikanti sekmīgi apgūst kvalifikācijas prakses uzdevumus, saņem informāciju un apgūst praktiskās iemaņas. Priekša 14.un 15.maijā prakses aizstāvēšana. Arī tai būsim gatavi, ja prasība būs to darīt attālinātā mācību formā.

maijs

2020

Eiropas Sociālā fonda projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) Programmas diretore: M.sc.soc. Inese Ozola Neskatoties uz valstī un pasaulē pandēmijas vilni sasitībā ar vīrusa COVID – 19 izplatību ar 2020. gada 30.martu uzssāktā kvalifikācijas praksē tālākizglītības programmas Telemehānika un loģistika kvalifikācijas Ražošanas loģistikas darbinieks 29 praktikantiem noslēgusies veiksmīgi. Praktiskās iemaņas praktikanti apgūva gan uzņēmumos gan dažiem tas notika attālināti. Šie apstākļi nebija škērslis šim procesam: prakses mērķis sasniegts un uzdevumi veikti labā līmenī. Praktikantu darbība vērtējumos, kas ir izteikti ar ļoti labi un labi no uzņēmumu prakšu vadītājiem apliecina tikai katra vēlmi nostiprināt praktiskās iemaņas ražošanas, transporta, noliktavas darbos, ar šo procesu sasitīto dokumentu apritē un uzskaitē, darba vides un ergonomikā jautājumos. Praktikantu kvalitatīvās prezentācijas tam ir pierādījums. Paldies prakses vietu uzņēmumiem AS ‘Putnu fabrika Ķekava’, AS Aldaris, SIA „VEREX LOGISTICS”, SIA VENDEN SIA “Kreiss” un SIA "Do It". Uzņēmumi no Rīgas, Pierīgas, Cēsīm, Ogres. Aktīvā sadarbība ar partneri SIA "Optimera Latvia" koordinatores Agitas Kalnenieces vadībā pierādīja, ka var praktizēs arī attālināti – virtuāli, kur izmantojām tiešsaisti caur Microsoft Teams pārlūku. Esam gatavi savas zināšanas un prasmes apliecināt profesionālās kvalifikācijas eksāmenā!!!!

aprīlis

2020

Praktizējam uzņēmumos

Profesionālajā vidusskolā VICTORIA Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tālākizglītības programmas Telemehānika un loģistika ietvaros kvalifikācijā Ražošanas loģistikas darbinieks izglītojamie apgūst savas prasmes praktiskajās nodarbībās, apmeklējot uzņēmumus. Apvienojot ikdienas pamatdarbu izglītojamie apgūst praktiskās iemaņas mācību ekskursijās vadošajos Latvijas loģisitkas uzņēmumos. Viena no ekskursijām bija SIA Do It loģistikas centrā Berģos, kur iepazinās ar noliktavas darba procesiem, preču pieņemšanu, iznsiegšanu, darba aizsardzības prasībām, erogonomiku ekskursijas vadītāja Artura Upīša vadībā.

Marts

2020

Eiropas Sociālā fonda projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

Programmas diretore: M.sc.soc. Inese Ozola
Kopš pagājušā gada augusta skola īsteno profesionālās tālākizglītības programmu kvalifikācijai Ražošanas loģistikas darbinieks pēc modulāras izglītibas principa.
Tas ir izaicinājums gan skolai gan pašiem izglītojamajiem, kuri ir strādājošie pieaugušie. Pilvērtīgi apgūti jau A un B līmeņu moduļi: odulārās apmācības rezultāta sasniegšana prasa lielaku paša izglītojamā iesaistīšanos un vairāk pratisku mācību, kura apgūstama tieši uzņēmumos vai laboratorijās.
Skolas pirmā ražošanas loģistu grupa šai nolūkā uz šodienu bijusi praktisku iemaņu iegūšanai jau divos valsts uzņēmumos, ku rari ir loģistikas virzieni un plānots vēl apmeklēt 4 privātos uznēmumus (ražotājus)
Par kuģniecību un Rīgas brīvostas darbu tikšanās laikā Kapteiņu dienesta mājā izsmeļoši dalījās pārvaldes darbinieki. Bija redzama kuģu navigācijas datorprogramma ar profesionālu skaidrojumu. Iespēja izprast organizācijas darbību, aplēst tās devumu valsts ekonomiskajā apritē, saprast kuģniecības profesiju kompetences. Pat saulrietu redzēt no kapteiņu dienesta torņa.
Fakti fotogrāfijās:
Veiksmīgi praktizēt bija arī atkritumu savākšanas poligonā SIA “ Getliņi”, kur reāli bija iespēja ne tikai redzēt šo kravu plūsmu organizēšanu, bet redzēt blakus produktu ražošanas iespējas, kā arī iepazīties ar Getliņu vēsturi un nākotnes stratēģijām.


Februaris

2020

Sinerģija starp skolēnu un pasniedzēju

Katru reizi, dodoties uz apmācībām, esmu pārdomās par to, kāds būs grupas garastāvoklis un kā noturēt uzmanību. Priecājos, kad nodarbību beigās esam uzlādējuši viens otru ar pozitīvu enerģiju, spraigu diskusiju, vielu pārdomām, kādu joku stāstu un komplimentiem. -Inese Ozola, Ražošanas loģistikas darbinieka programmas direktore Profesionālās vidusskolas "VICTORIA" relīze ESF projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sadarbībā ar VIAA un Eiropas Sociālo fondu

novembrīs

2019

Jauns izaicinājums modulārā apmācība neklātienē....

Programmas diretore: M.sc.soc. Inese Ozola
Profesionālajā vidusskolā VICTORIA Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros ar 2019. gada augusta mēnesi 34 strādājošie un pašnodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem uzsāka mācības tālākizglītības programmas Telemehānika un loģistika ietvaros kvalifikācijā Ražošanas loģistikas darbinieks. Skola pirmo reizi organizē pēc modulāras izglītības principa neklātienes studijas. Tas ir jauns izaicinājums pedagogu saimei darboties komandā, jo apmācība notiek pa moduļu daļām A, B un C, un pedagogi vienlaicīgi iesaistīti profesionālo kompetenču bloku realizēšanā gandrīz visās moduļu daļās. Izglītojamajiem tas ir sava režīma pārplānošanas periods 960 stundu garumā, jo nevar apgūt B moduļus, ja nav apgūti A un secīgi C, ja nav B. Produktīvs darbs no abām pusēm sagaidāms tikai solidāri sadarbojoties laika un telpā. Rezutāti būs redzami pēc profesionālā kvalifikācijas eksamena nokārtošanas. Izacinājums arī tāpēc, ka Latvijā šo kvalifikāciju apgust pirmo reizi un tai nav sava profesiju standarta. Apmācību process tiek veidots uz Loģstikas darbinirks profesiju standarta bazes, iekļaujot Ražošanas logistikas dasrbinieka profesiuonālās kompetences prasmes. Izdošanos mums visiem kopīgi!!!

Septembrīs

2019