VIAA
  • lv
  • ru

Porto

Jaunumi

Praktizējam uzņēmumos

Profesionālajā vidusskolā VICTORIA Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tālākizglītības programmas Telemehānika un loģistika ietvaros kvalifikācijā Ražošanas loģistikas darbinieks izglītojamie apgūst savas prasmes praktiskajās nodarbībās, apmeklējot uzņēmumus. Apvienojot ikdienas pamatdarbu izglītojamie apgūst praktiskās iemaņas mācību ekskursijās vadošajos Latvijas loģisitkas uzņēmumos. Viena no ekskursijām bija SIA Do It loģistikas centrā Berģos, kur iepazinās ar noliktavas darba procesiem, preču pieņemšanu, iznsiegšanu, darba aizsardzības prasībām, erogonomiku ekskursijas vadītāja Artura Upīša vadībā.

Marts

2020

Eiropas Sociālā fonda projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

Programmas diretore: M.sc.soc. Inese Ozola
Kopš pagājušā gada augusta skola īsteno profesionālās tālākizglītības programmu kvalifikācijai Ražošanas loģistikas darbinieks pēc modulāras izglītibas principa.
Tas ir izaicinājums gan skolai gan pašiem izglītojamajiem, kuri ir strādājošie pieaugušie. Pilvērtīgi apgūti jau A un B līmeņu moduļi: odulārās apmācības rezultāta sasniegšana prasa lielaku paša izglītojamā iesaistīšanos un vairāk pratisku mācību, kura apgūstama tieši uzņēmumos vai laboratorijās.
Skolas pirmā ražošanas loģistu grupa šai nolūkā uz šodienu bijusi praktisku iemaņu iegūšanai jau divos valsts uzņēmumos, ku rari ir loģistikas virzieni un plānots vēl apmeklēt 4 privātos uznēmumus (ražotājus)
Par kuģniecību un Rīgas brīvostas darbu tikšanās laikā Kapteiņu dienesta mājā izsmeļoši dalījās pārvaldes darbinieki. Bija redzama kuģu navigācijas datorprogramma ar profesionālu skaidrojumu. Iespēja izprast organizācijas darbību, aplēst tās devumu valsts ekonomiskajā apritē, saprast kuģniecības profesiju kompetences. Pat saulrietu redzēt no kapteiņu dienesta torņa.
Fakti fotogrāfijās:
Veiksmīgi praktizēt bija arī atkritumu savākšanas poligonā SIA “ Getliņi”, kur reāli bija iespēja ne tikai redzēt šo kravu plūsmu organizēšanu, bet redzēt blakus produktu ražošanas iespējas, kā arī iepazīties ar Getliņu vēsturi un nākotnes stratēģijām.


Februaris

2020

Sinerģija starp skolēnu un pasniedzēju

Katru reizi, dodoties uz apmācībām, esmu pārdomās par to, kāds būs grupas garastāvoklis un kā noturēt uzmanību. Priecājos, kad nodarbību beigās esam uzlādējuši viens otru ar pozitīvu enerģiju, spraigu diskusiju, vielu pārdomām, kādu joku stāstu un komplimentiem. -Inese Ozola, Ražošanas loģistikas darbinieka programmas direktore Profesionālās vidusskolas "VICTORIA" relīze ESF projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sadarbībā ar VIAA un Eiropas Sociālo fondu

novembrīs

2019

Jauns izaicinājums modulārā apmācība neklātienē....

Programmas diretore: M.sc.soc. Inese Ozola
Profesionālajā vidusskolā VICTORIA Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros ar 2019. gada augusta mēnesi 34 strādājošie un pašnodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem uzsāka mācības tālākizglītības programmas Telemehānika un loģistika ietvaros kvalifikācijā Ražošanas loģistikas darbinieks. Skola pirmo reizi organizē pēc modulāras izglītības principa neklātienes studijas. Tas ir jauns izaicinājums pedagogu saimei darboties komandā, jo apmācība notiek pa moduļu daļām A, B un C, un pedagogi vienlaicīgi iesaistīti profesionālo kompetenču bloku realizēšanā gandrīz visās moduļu daļās. Izglītojamajiem tas ir sava režīma pārplānošanas periods 960 stundu garumā, jo nevar apgūt B moduļus, ja nav apgūti A un secīgi C, ja nav B. Produktīvs darbs no abām pusēm sagaidāms tikai solidāri sadarbojoties laika un telpā. Rezutāti būs redzami pēc profesionālā kvalifikācijas eksamena nokārtošanas. Izacinājums arī tāpēc, ka Latvijā šo kvalifikāciju apgust pirmo reizi un tai nav sava profesiju standarta. Apmācību process tiek veidots uz Loģstikas darbinirks profesiju standarta bazes, iekļaujot Ražošanas logistikas dasrbinieka profesiuonālās kompetences prasmes. Izdošanos mums visiem kopīgi!!!

Septembrīs

2019