Kursi strādājošajiem
  • lv
  • ru

Porto

Kursi strādājošajiem

NĀC MĀCĪTIES VICTORIA!

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

Grupas lielums

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksājums 10%*

Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20-50 personas

 360,00 EUR

36,00 EUR

Ražošanas loģistika

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

 360,00 EUR

36,00 EUR

Preču pārvadājumu organizēšana

Bez ierobežojuma

6 mēneši (320 h)

25-50 personas

 360,00 EUR

36,00 EUR

Profesionālā vidusskola "Victoria” piedalās projektā “ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Norises vieta: Meža iela 3, Rīga

Mācību uzsākšanas provizoriskais laiks – 2018. gada novembris

 

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

▪          vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

▪          ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 17. septembrim!

 

Dokumentu iesniegšana:

 

▪          RISEBA , Meža iela 3,Rīga,  Informācijas centrā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 19.00:

▪          Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: [email protected], T.25620068

Dokumentu iesniegšana iespējama arī elektroniski:

1)      jāaizpilda pieteikums, jāparaksta (obligāti!!) un kā e-pasta pielikums (skenēts vai kā fotogrāfija) jānosūta VICTORIA ([email protected]);

vai

2) jāaizpilda pieteikums, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un kā e-pasta pielikums jānosūta VICTORIA ([email protected]).

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa (šeit)
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

○        pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

○        kvalificēti strādnieki un amatnieki

○        iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

○        vienkāršajās profesijās strādājošie

  • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIieejamais atbalsts

pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

  • karjeras konsultanta konsultācija  tuvākajā NVA filiālē
  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu