Kursi strādājošajiem
  • lv
  • ru

Porto

Kursi strādājošajiem

NĀC MĀCĪTIES VICTORIA!

 

Programmas jaunumi

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

Grupas lielums

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksājums 10%*

Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās

Bez ierobežojuma

4 mēneši

(160 h)

20-50 personas

 400,00 EUR

40,00 EUR

Ražošanas loģistika

Bez ierobežojuma

4 mēneši

(160 h)

20-25 personas

 400,00 EUR

40,00 EUR

Preču pārvadājumu organizēšana

Bez ierobežojuma

6 mēneši

(320 h)

25-50 personas

 400,00 EUR

40,00 EUR

Ražošanas loģistikas darbinieks

Vidējā izglītība

6 mēneši

(920 h)

20-25 personas

 1220,00 EUR

122,00 EUR

Profesionālā vidusskola "Victoria” piedalās projektā “ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Norises vieta: Meža iela 3, Rīga

 

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

▪          vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

▪          ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 

Pieteikšanās no 27. maija līdz 28. jūnijam!

 

Dokumentu iesniegšana:

Informējam, ka pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒwww.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ(jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai  kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.