• lv
  • ru

Porto

Moduļu kopa “Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi (ar specializāciju ražošanā)” un “Kravu identificēšana”

Profesionālās pilnveides programma

Moduļu kopa “Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi (ar specializāciju ražošanā)” un “Kravu identificēšana” no modulārās profesionālās izglītības programmas  “Telemehānika un loģistika”

Pieteikšanās no 2020. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim!

 

Vieta: Profesionāla vidusskola “VICTORIA” Rīga (Meža iela 3) 
Mācību apjoms: 184 stundas 
Mācību ilgums: 10 nedēļas 
Iegūstamais dokuments:  Apliecība par moduļu apguvi 
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību:  Pamatizglītība 
Mācību maksa: 72 EUR (10% no pilnās studiju maksas 720.00 EUR, Eiropas Savienības fondi) 
Profesionālās izglītības ieguves forma: neklātiene modulārā apmācībā

Izglītības programmas apjoms stundās

Profesionālo kompetenču moduļi

Pārbaudījuma veids

 

Mācību slodze

Kontaktstundas

Kopā

 

Teorija

Praktiskās mācības

klātiene 

neklātiene

 klātiene

neklātiene

Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi (ar specializāciju ražošonā)

Ieskaite

24

30

8

30

92

Kravas identificēšana

Ieskaite

24

30

8

30

92

Kopā

x

48

60

16

60

184

 

         

Mērķis

  1. 1.      Veidot izglītojamo izpratni par transporta un loģistikas nozares pamatprocesiem, uzņēmumu veidiem, to specializāciju un darba specifiku.
  2. 2.      Attīstīt izglītojamo spējas identificēt kravu (arī īpaša režīma kravu), marķēt, nolasīt kodus un noteikt tās atbilstību īpašnieka prasībām, ievērojot normatīvos aktus.

Uzdevumi

Attīstīt izglītojamo prasmes:

1. Raksturot transporta un loģistikas nozares pamatprocesus un uzņēmuma veidus.

2. Raksturot transporta un loģistikas nozares darbinieku galvenos pienākumus.

3. Sadarboties ar citiem uzņēmuma darbiniekiem transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanā.

4. Atpazīt masveida, ģenerālo un īpaša režīma kravu veidus, to īpašības, marķējumus, faktorus, kas var ietekmēt kravu fizikālās un ķīmiskās īpašības. 5. Atpazīt īpaša režīma kravu grupas, to īpašības, marķējumus, īpaša režīma kravu aprites noteikumus un faktorus, kas var ietekmēt kravu fizikālās un ķīmiskās īpašības.

6. Novērtēt kravas stiprinājumu, nosūtot un pieņemot kravas, ievērojot kravas nostiprināšanas drošības prasību normas un noteikumus, kravu nostiprināšanas paņēmienus, izmantojamos palīglīdzekļus un palīgmateriālus. 7. Ievērot kravu marķējumus un manipulāciju zīmes, to nozīmi, izprotot riskus, ko rada manipulāciju zīmju un kravu marķējumu neievērošana to aprites procesā (arī īpaša režīma kravām).

8. Nolasīt kodu kravas pieņemšanas un komplektēšanas darbos, izprotot kodu sistēmas nozīmi preču identificēšanā un uzskaitē.

9. Izvērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem.

10. Identificēt bojātu un norakstāmu kravu.

11. Izvērtēt kravas un to transportēšanas līdzekļu defektus savas kompetences ietvaros sadarbībā ar citiem darbiniekiem un ekspertiem.

Mācību grafiks