• lv
  • ru

Porto

Moduļu kopa “Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi (ar specializāciju ražošanā)” un “Kravu izvietošana noliktavā”

Profesionālās pilnveides programma

Moduļu kopa “Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi (ar specializāciju ražošanā)” un “Kravu izvietošana noliktavā” modulārās no profesionālās izglītības programmas  “Telemehānika un loģistika” profesionālajā tālākizglītībā

Pieteikšanās no 2020. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim!

 

Vieta: Profesionāla vidusskola “VICTORIA” Rīga (Meža iela 3)
Mācību apjoms: 138 stundas 
Mācību ilgums: 6 nedēļas 
Iegūstamais dokuments:  Apliecība par moduļu apguvi 
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību:  Pamatizglītība 
Mācību maksa: 56.70 EUR (10% no pilnās studiju maksas 567.00 EUR, Eiropas Savienības fondi) 
Profesionālās izglītības ieguves forma: neklātiene modulārā apmācībā 

Izglītības programmas apjoms stundās

 

Profesionālo kompetenču moduļi

Pārbaudījuma veids

 

Mācību slodze

Kontaktstundas

Kopā

 

Teorija

Praktiskās mācības

klātiene 

neklātiene

 klātiene

neklātiene

Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi (ar specializāciju ražošonā)

Ieskaite

24

30

8

30

92

Kravu izvietošana noliktavā

Ieskaite

8

10

22

6

46

Kopā

x

32

40

30

36

138

         

Mērķis

  1. Veidot izglītojamo izpratni par transporta un loģistikas nozares pamatprocesiem, uzņēmumu veidiem, to specializāciju un darba specifiku.
  2. Sekmēt izglītojamo spējas izvietot kravas noliktavā tām piemērotā vietā atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem.
  1. Uzdevumi

Attīstīt izglītojamo prasmes:

 1. Raksturot transporta un loģistikas nozares pamatprocesus un uzņēmuma veidus.

2. Raksturot transporta un loģistikas nozares darbinieku galvenos pienākumus.

3. Sadarboties ar citiem uzņēmuma darbiniekiem transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanā.

4. Izvietot kravas noliktavā atbilstoši zonējumam un kravas izvietošanas pamatprincipiem racionālai, drošai un kvalitatīvai kravas glabāšanai.

5. Izvēlēties piemērotas noliktavas tehnoloģiskās iekārtas un drošus darba paņēmienus, izvietojot preces noliktavā un ievērojot sanitārās un higiēnas prasības.

Mācību grafiks