Erasmus+
  • lv
  • ru

Porto

Erasmus+

Profesionālā vidusskola VICTORIA īsteno Erasmus+ mobilitātes projektus

Profesionālā vidusskola VICTORIA ir parakstījusi finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta “Spied “Patīk” Profesionālai pieredzei ES!” īstenošanu.

Projekta nosaukums: “Spied “Patīk” Profesionālai pieredzei ES!”
Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA102-060313
Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2019. līdz 31.10.2020.
Projektam piešķirtais finansējums: 118 652,00 EUR
Projekta mērķis: Pirmais projekta mērķis ir nodrošināt jauniešus  ar iespēju iziet prakses uzņēmumos un prakses izglītības iestādē un uzņēmumā starptautiskā līmenī, veidojot profesionālās iemaņas, attīstot starpkulturālo kompetenci, svešvalodu zināšanas (eng, esp, it, ger un pt), veicinot audzēkņu motivāciju mācīties un iegūt mācību rezultātu salīdzinošo novērtēšanu starptautiskā kontekstā. Otrais mērķis ir vērsts uz skolas personāla (pamatā profesionālo priekšmetu pasniedzēju) pieredzes apmaiņu prakšu veidošanā, kā arī starptautiskas pieredzes un zinību apgūšanā, lai iegūtās zināšanas varētu pielietot VICTORIA, kā arī starptautisko kompetenču līmeņa celšanai, kas kopumā integrējot iegūtās zināšanas skolā, celtu arī audzēkņu izglītības līmeni.


Projekta dalībnieki: 34 audzēkņi no visām skolas studiju programmām un 2 skolas personāla darbinieki. 

 

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD (Spānija), Associazione Artistica Culturale "A Rocca" (Itālija), APLICAPROPOSTA LDA (Portugāle), VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH (Vācija), TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (Spānija).

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.


 

Profesionālā vidusskola VICTORIA ir parakstījusi finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta “ Victoria+” īstenošanu.

Projekta nosaukums: Victoria Forever with Erasmus+
Projekta Nr.: 2017-1-LV01-KA102-035278
Projekta īstenošanas laiks: no 01.08.2017. līdz 31.07.2018.
Projektam piešķirtais finansējums: 93 966,00 EUR
Projekta mērķis: Pirmkārt, nodrošināt jauniešus ar iespēju iziet prakses un veikt darba vidē balstītu apmācību starptautiskā līmenī, veidojot viņu profesionālās iemaņas, attīstot starpkultūru kompetenci, svešvalodu zināšanas (angļu, spāņu, itāļu un portugāļu) un veicinot skolas audzēkņu motivāciju mācīties. Otrkārt, skolas personāla (pamatā profesionālo priekšmetu pasniedzēju) pieredzes apmaiņa prakšu veidošanā, kā arī starptautiskas pieredzes un zinību apgūšana, lai iegūtās zināšanas vēlāk varētu pielietot skolā; starptautisko kompetenču līmeņa celšana, kas kopumā integrējot iegūtās zināšans skolā, celtu audzēkņu izglītības līmeni.


Projekta dalībnieki: 34 audzēkņi no visām skolas studiju programmām.

 

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD (Spānija), Associazione Artistica Culturale "A Rocca" (Itālija), APLICAPROPOSTA LDA (Portugāle).

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.


 

Profesionālā vidusskola VICTORIA ir parakstījusi finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta “ Victoria+” īstenošanu.

Projekta nosaukums: Mūsu Victoria+
Projekta Nr.: 2016-1-LV01-KA102-022628
Projekta īstenošanas laiks: no 15.06.2016. līdz 14.07.2018.
Projektam piešķirtais finansējums: 135 869,00 EUR
Projekta mērķis: Pirmkārt, nodrošināt jauniešus ar iespēju iziet prakses un veikt darba vidē balstītu apmācību starptautiskā līmenī, veidojot viņu profesionālās iemaņas, attīstot starpkultūru kompetenci, svešvalodu zināšanas (angļu, spāņu, itāļu, portugāļu un vācu) un veicinot skolas audzēkņu motivāciju mācīties. Otrkārt, skolas personāla (pamatā profesionālo priekšmetu pasniedzēju) pieredzes apmaiņa prakšu veidošanā, kā arī starptautiskas pieredzes un zinību apgūšana, lai iegūtās zināšanas vēlāk varētu pielietot skolā; starptautisko kompetenču līmeņa celšana, kas kopum’[a integrējot iegūtās zināšans skolā, celtu audzēkņu izglītības līmeni.


Projekta dalībnieki: 7 skolas pasniedzēji un 51 audzēkņi no visām skolas studiju programmām.

 

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: WBS Training AG (Vācija), FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD (Spānija), Associazione Artistica Culturale "A Rocca" (Itālija), APLICAPROPOSTA LDA (Portugāle).

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.


 

Profesionālā vidusskola VICTORIA ir parakstījusi finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta “ Victoria+” īstenošanu.

Projekta nosaukums: Victoria+
Projekta Nr.: 2015-1-LV01-KA102-013275
Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2015. līdz 31.05.2016
Projektam piešķirtais finansējums: 113 109,00 EUR
Projekta mērķis: Projektam Victoria+ ir divi pamatmērķi. Pirmais ir nodrošināt jauniešus ar iespēju veikt prakses un otrais – veikt darba vidē balstītu apmācību starptautiskā līmenī, veidojot viņu profesionālās iemaņas, attīstot starpkultūru kompetenci, svešvalodu zināšanas (angļu, spāņu, itāļu un vācu) un veicinot skolas audzēkņu motivāciju mācīties. Mērķis ir veicināt profesionālās vidusskolas attīstību un pretstatā Latvijas sabiedrības ierastajiem stereotipiem, ka profesionālā izglītība ir paredzēta vien tiem, kas nevēlas nopietni mācīties, pierādīt, ka tā var būt kvalitatīva un augstvērtīga. "Victoria" audzēkņi tiecas apgūt zināšanas un arī darba pieredzi, tādejādi viņi ir mērķtiecīgi orientēti uz izaicinājumiem attīstīt profesionālās un personīgās iemaņas.

Projekta dalībnieki: 43 audzēkņi no studiju programmām: Viesnīcu pakalpojumi; Administratīvie un sekretāra pakalpojumi; Telemehānika un loģistika; Interjera dizains; Multimediju dizains.

 

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: WBS Training AG (Vācija), FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD (Spānija), EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI S.L (Spānija), Associazione Artistica Culturale "A Rocca" (Itālija).

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.


 

Profesionālā vidusskola VICTORIA ir parakstījusi finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta “VICTORIA un es darbībā” īstenošanu.

Projekta nosaukums: VICTORIA un es darbībā 
Projekta Nr.: 2014-1-LV01-KA102-000277
Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2014 līdz 31.05.2016
Projektam piešķirtais finansējums: 94 120,00 EUR
Projekta mērķis:
Sniegt ārvalstu prakšu iespējas skolas audzēkņiem stažējoties Grieķijā, pilnveidot viņu profesionālās kompetences, attīstīt svešvalodu prasmes, paaugstināt audzēkņu motivāciju mācīties
Projekta dalībnieki: 30 audzēkņi no studiju programmām Viesnīcu pakalpojumi (2. un 3.kurss); Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (2., 3. un 4 kurss); Telemehānika un loģistika (2. un 3. kurss); Interjera dizains (4. kurss); Multimediju dizains (2. un 3. kurss).

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: HR Experts (Bulgārija) un Tellus LTD (UK).

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.


Projekts: "Mūsu Victoria+" Nr. 2016-1-LV01-KA102-022628;

Partneris: APLICAPROPOSTA LDA (BragaMob), Portugāle, Braga;

Dalībnieki: 14 skolas audzēkņi, 1 pasniedzējs, 1 pavadošā persona;

Mācību mobilitāte: "Digital Art Development".

2017.gada janvārī 14 skolas VICTORIA audzēkņi devās darba vidē balstītā mācību mobilitātē, kuru sadarbībā ar skolas partneri Bragamob nodrošināja uzņēmuma CRU Design progesionāļi. Audzēkņi no programmām “Multimediju dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu mākla”, “Interjera dizains” apguva tēmu “Digitālās mākslas attīstība” un pastiprināja savas zināšanas un starprautisko pieredzi grafiskā dizaina principu apguvē, dizaina teorijā, krāsu un materiālu izmantošanā, skiču un tekstu veidošanā, problēmsituāciju risināšanā u.c. tēmās, kas saistītas ar grafiskā dizainera karjeras veidošanu. Zemāk ir iespēja iepazīties ar Erasmus+ mobilitātes dalībnieku citātiem, par pieredzēto Portugālē:


Projekts: "Mūsu Victoria+" Nr. 2016-1-LV01-KA102-022628;

Partneri: APLICAPROPOSTA LDA (BragaMob), Portugāle, Braga; Associazione Artistica Culturale A Rocca, Itālija; Formacion European, Practica, Movilidad S.L., Spānija

Dalībnieki: 12 audzēkņi praksēs Portugālē; 7 audzēkņi praksēs Itālija; 4 auzēkņi praksēs Spānijā.

2017.gada vasarā 23 skolas VICTORIA audzēkņi no visām mācību programmām trīs plūsmās devās uz savām prakses vietām Portugālē, Itālijā un Spānijā. Citāti par pieredzēto:

Valērija praktisko darba pieredzi ieguva Portugālē (Brāgā), uzņēmumā “Hydra IT - Tecnologias de Informação e Conteúdos, Lda”, kur praktizēja darba organizāciju darba vietā, ideju radīšanā, alternatīvu izvēlē, scenārija veidošanā, kadru atlasē un darbā ar filmētajiem materiāliem, kā arī uzlaboja un pilnveidoja starpkultūru zināšanas un valodu prasmes.

Laura praktisko darba pieredzi ieguva Itālijas salā Sicīlijā, uzņēmumā “Masterchef Steak House”, kurā strādāja par viesmīli un pilnveidoja savas praktiskās iemaņas darba organizēšanā restorānā un bārā, viesu uzņemšanā, viesmīļa pienākumu pildīšanā, saziņa ar viesiem un kolēģiem, kā arī uzlaboja un pilnveidoja starpkultūru zināšanas un valodu prasmes.

Jeļizaveta praktisko darba pieredzi ieguva Spānijā, jeb Kanāriju salās, Tenerifē restorānu tīklā “Grupo Compostelana” kurā strādāja par viesmīli un pilnveidoja savas praktiskās iemaņas darba organizēšanā restorānā un bārā, viesu uzņemšanā, viesmīļa pienākumu pildīšanā, saziņa ar viesiem un kolēģiem, kā arī uzlaboja un pilnveidoja starpkultūru zināšanas un valodu prasmes.

 

Skolas Visctoria Erasmus+ projekta “VICTORIA+” Nr. 2015-1-LV01-KA102-013275 ietvaros, no 2016.gada 15.jūnija līdz 15.jūlijam uz Sicīliju, Barcellona Pozzo di Gotto (Itālija) devas 8 audzēkņu grupa no Viesnīcu pakalpojumi, Interjera dizains, Multimediju dizains, Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Vizuālās saziņas līdzekļu māksla mācību programmām. Mēnesi ilgo praksi nodrošināja skolas partneris Associazione Artistica Culturale A Rocca, tādejādi audzēkņi ieguva neatsveramu pieredzi strādājot uzņēmumos: Viesnīcu pakalpojumi - Masterchef Steak House; Interjera dizains - Soraci Manilo Arch.; Multimediju dizains - Associazione Artistica Culturale a Rocca; Administratīvie un sekretāra pakalpojumi - Secur Protect Srl; Vizuālās saziņas līdzekļu māksla - Jalari –Cultural NGO.

Sicily 2016
Skolas Visctoria Erasmus+ projekta “VICTORIA+” Nr. 2015-1-LV01-KA102-013275 ietvaros, no 2016.gada 7.jūnija līdz 7.jūlijam uz Tenerifi, Puerto de la Cruz (Spānija) devas 3 audzēkņu grupa no Viesnīcu pakalpojumi mācību programmas. Mēnesi ilgo praksi nodrošināja skolas partneris Formacion European, Practica, Movilidad S.L., tādejādi audzēkņi ieguva neatsveramu pieredzi strādājot Hotels & Resorts Blue Sea .L. Tenerife 2016

Skolas Visctoria Erasmus+ projekta “VICTORIA+” Nr. 2015-1-LV01-KA102-013275 ietvaros, no 2016.gada 10.janvāra līdz 24.janvārim uz Drēzdeni (Vācijā) devas 14 audzēkņu grupa no Telemehānika un loģistika mācību programmas, iegūt jaunas zināšanas apmācību kursā “Loģistika un noliktavas”. Mācību kursu nodrošināja partneris WBS TRAINING AG.  

Dresden 2016

Skolas Visctoria Erasmus+ projekta “VICTORIA+” Nr. 2015-1-LV01-KA102-013275 ietvaros, no 2015.gada 8.novembra līdz 29.novembrim uz Drēzdeni (Vācijā) devas 14 audzēkņu grupa no Multi mediju, Interjera dizaina, Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Vizuālās saziņas līdzekļu māksla, Viesnīcu pakalpojumi, mācību programmām, iegūt jaunas zināšanas apmācību kursā “Uzņēmējdarbība un reklāma”. Mācību kursu nodrošināja partneris WBS TRAINING AG.  

Dresden 2015