Projekti
  • lv
  • ru

Porto

Projekti

Projekti

Profesionālā vidusskola „Victoria” aktīvi iesaistās ES Erasmus+ programmā, kurā dod iespēju gan skolas audzēkņiem, gan pasniedzējiem gūt profesionālo pilnveidi ārzemēs.

Kopš 2014. gada profesionālā vidusskola „Victoria” ir pieteikusi un Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi četrus Eiropas Savienības Erasmus+ projektus.

 

Projektu mērķi ir orientēti uz profesionālas prakses sniegšanas iespēju starptautiskā līmenī, dodot skolas audzēkņiem iespēju paralēli apgūt citas valsts kultūras būtību, attīstot svešvalodu prasmes (angļu, grieķu, vācu, spāņu, itāļu un portugāļu), paaugstinot audzēkņu motivāciju gan mācīties, gan attīstīt sevi profesionālā un personālā plānā; un paaugstinot audzēkņu nodarbinātības iespējas Latvijas un Eiropas darba tirgū.

Jaunumi

Erasmus+

Dokumenti