Interjera dizains
 • lv
 • ru

Porto

Interjera dizains

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Interjera dizains»

Mācību programma “Interjera dizains” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Interjera dizaina speciālists

Mācību programmas mērķis ir sagatavot vidējā līmeņa speciālistu interjera dizaina jomā. Ar iegūto kvalifikāciju absolvents var pastāvīgi un radoši strādāt par dekoratoru - noformētāju, interjera dizaineru, mākslinieku konsultantu. Šīs kvalifikācijas ieguvējs ir spējīgs realizēt skatloga, skatuves noformējuma, interjera u.tml. darbus no idejas un projekta izstrādes līdz tā pilnīgai realizācijai. Interjera dizaineri patstāvīgi projektē un realizē augstvērtīgu interjeru un eksterjeru, strādā interjera dizaina biznesa jomā, orientējas jaunākajās interjera apdares tehnoloģijās un inovatīvos materiālos, sadarbojās ar pasūtītāju gan valsts valodā, gan arī angļu, krievu, franču un vācu vai spāņu valodā, spēj veidot pozitīvu tēlu pas sevis pārstāvēto uzņēmumu, kā arī nes atbildību par sevis realizētajiem projektiem.

Mācību programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Interjera projektēšanu
 • Materiālu un tehnoloģiju zinībām
 • Projektu prezentāciju
 • Skatlogu noformēšanu
 • Nozares datorprogrammām
 • Zīmēšanu, gleznošanu un krāsu mācību
 • Mākslas un dizaina vēsturisko attīstību, kā arī mūsdienu trendiem
 • Radošajām darbnīcām

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

Mācību programmā “Interjera dizains” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda)
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda)
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Politika un tiesības
 • Zīmēšana
 • Kompozīcija
 • Interjera projektēšana
 • Interjera apgaismojums
 • Tehniskā grafika
 • Mākslas vēsture
 • Materiālmācība
 • Krāsu mācība, gleznošana
 • Skatlogu noformēšana
 • Laikmetīgā dizaina tendences
 • Mēbeļu konstruēšanas pamati
 • Arhitektoniskā konstruēšana
 • Uzņēmējdarbība nozarē
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Projektu prezentēšanas prasmes
 • Profesionālās svešvalodas (franču, spāņu, vācu)

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas

Ceturtdienas un piektdienas  profesionālo priekšmetu dienas

Mācību programmas “Interjera dizains” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Interjera dizains” mācībspēku sastāvs:

Anna Bētiņa
Gaļina Dudčenko
Anatolijs Perlovs
Jeļena Janicka
Irina Sablinska
Anna Berezovska

Mācību programmas “Interjera dizains” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – zīmēšana, gleznošana. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – interjera projektēšana. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – dizainera asistenta darbs. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

Mācību programmas sadarbības partneri un prakšu devēji:

 • SIA „MD Concept” – Vācu virtuvju un dizaina studija „Hacker”
 • SIA „De Haus” MC2 salons DeHaus
 • SIA „I.M.S.” salons Nest Studio (t.c. Spice)
 • SIA „Ex Animo” salons Nolte Kuchen
 • SIA „Lat Grand” salons Lat Grand
 • SIA „Studija Dekors”
 • SIA „Progress-projekts”
 • SIA „Jonika”
 • SIA „M.A.R.E. Dizain”
 • SIA „IN4DESIGN IDEAS”
 • Ārijas Vītiņas arhitekta privātprakse

Un citi uzņēmumi

Programmas direktors

Jeļena Janicka

Mob.tālr. +371 29462230

E-pasta adrese: [email protected]

Citas programmas