Iestāties
  • lv
  • ru

Porto

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Profesionālā vidusskola „Victoria” pieņem dokumentus mācībām 2021./2022.mācību gadam

Programmas

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti. Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.
Vairāk
Mācību programmas mērķis ir sagatavot vidējā līmeņa speciālistu interjera dizaina jomā. Ar iegūto kvalifikāciju absolvents var pastāvīgi un radoši strādāt par dekoratoru - noformētāju, interjera dizaineru, mākslinieku konsultantu. Šīs kvalifikācijas ieguvējs ir spējīgs realizēt skatloga, skatuves noformējuma, interjera u.tml. darbus no idejas un projekta izstrādes līdz tā pilnīgai realizācijai. Interjera dizaineri patstāvīgi projektē un realizē augstvērtīgu interjeru un eksterjeru, strādā interjera dizaina biznesa jomā, orientējas jaunākajās interjera apdares tehnoloģijās un inovatīvos materiālos, sadarbojās ar pasūtītāju gan valsts valodā, gan arī angļu, krievu, franču un vācu vai spāņu valodā, spēj veidot pozitīvu tēlu pas sevis pārstāvēto uzņēmumu, kā arī nes atbildību par sevis realizētajiem projektiem.
Vairāk
Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa profesionālu loģistikas darbinieku, kurš iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina to atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu uzglabāšanai, transportēšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās; izvēlās piemērotu transporta līdzekli un transportēšanas veidu, seko līdzi kravas virzībai; pārzina bīstamo kravu transportēšanu.
Vairāk
Runā, ka viņi domā ar acīm. Video operatori visu redzēto domās saliek kompozīcijā, iedomājās kadru, objektu izvietojumu, gaismu… Tieši ar viņu acīm mēs ik dienu skatāmies rīta ziņu raidījumus, ilgi gaidīto futbola maču tiešajā ēterā, jau apnikušo reklāmas rullīti un trillera pirmizrādi kinoteātrī. Video operatora profesija paredz mums apkārt esošo notikumu, parādību, objektu un iespaidu iemūžināšanu ar kameras palīdzību. Video operators nodarbojas ar video materiālu izstrādi, sākot no idejas, nepieciešamā aprīkojuma sagatavošanas, veic filmēšanas procesu, kā arī veic materiāla pēcapstrādi (montāžu, spilgtumu, gaismu u.t.t.)
Vairāk
Multimediju dizaina speciālists izpilda daļu no multimediju dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Multimediju dizaina speciālists ir ieguvis paaugstinātu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod iespēju veikt izpildītāja darbu projektēšanā, plānošanā, organizēšanā un realizācijā konkrētā projekta robežās un nepārsniedzot savas kompetences līmeni. Multimediju dizaina speciālists ir citu speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas lapas dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.
Vairāk

Lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķās mācību programmās uzņemšana tiks pārtraukta, sasniedzot maksimālo izglītojamo skaitu grupā.

Nepieciešamie dokumenti

Dokumentu iesniegšanas un līguma parakstīšanas brīdī klāt jābūt gan reflekantam, gan kādam no vecākiem (vai aizbildnim), kuram līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Persona, kura vēlas sākt mācības izglītības iestādē, iesniedz uzņemšanas komisijai šādus dokumentus:

  • -Pamatizglītības apliecinošu dokumentu
  • -Apliecība par vispārējo pamatizglītību
  • -Sekmju izraksts
  • -Pamatizglītības sertifikāts
  • -Pases kopiju
  • -Četras fotogrāfijas ( 3x4 cm)
  • -Medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju
  • Izglītojamiem, kuri vispārējo pamatizglītību (9 klases) ir apguvuši mācoties mazākumtautību izglītības programmā, nav nepieciešams CE latviešu valodā!

Jāiemaksā bankā reģistrācijas maksu 25.00 EUR

SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""
Reģ. Nr. 40003090010
AS Swedbanka
HABALV22
LV 03 HABA 0551032411543

(maksājuma mērķis: audzēkņa vārds, uzvārds un pers.kods)

Kontakti:

Uzņemšanas komisija

tālr.: 67807009

e-pasts: gunta.kuternega@riseba.lv