Mācības
  • lv
  • ru

Porto

Mācības

Mācības

Profesionālā vidusskola “Victoria” ir privāta izglītības iestāde, ko dibinājusi Augstskola RISEBA (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola). Skolas darbība notiek ciešā sadarbībā ar tās dibinātāju (RISEBA) un tiek balstīta uz biznesa augstskolas bāzes. Augstskola RISEBA ir augstskola, kurā bizness tiekas ar mākslu – līdzīgu principu realizē arī skola “Victoria” – skolas programmu klāsts sastāv no dažāda veida mācību programmām, sniedzot iespējas mācīties jauniešiem ar dažādām interesēm.

Pašlaik skola realizē septiņas trešā profesionālā kvalifikācijas līmeņa mācību programmas. Visas programmas ir licencētas un akreditētas:

Mācību process skolā tiek organizēts, ievērojot valsts regulējošos normatīvos aktus un skolas noteikto kārtību. 

Skolas reglamentējošie dokumenti

Skola izmanto mācību sociālo tīklu MYKOOB. (www.mykoob.lv). Skolas mykoob administrē mācību daļa. Par jautājumiem, kas saistīti ar Mykoob izmantošanu, lūdzu sazināties ar mācību daļu (skat.Kontakti).