loading

  • lv
  • ru

Porto

2008. gadā durvis vēra RISEBA Profesionālā vidusskola „Victoria”.

Skolas absolventi turpina studijas labākajās augstskolās Latvijā, Krievijā, Nīderlandē, Anglijā un citās Eiropas valstīs.

2018. gadā skola tika akreditēta uz 6 gadiem.

Latvijas skolu reitingā „Victoria” no 2011. gada ir labākā profesionālā vidusskola.

“Victoria” mācās 400 jaunieši, tajā skaitā ir arī ārzemju studenti no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un Uzbekistānas.

Pilna laika dienas mācības, 4 gadi, 170 EUR mēnesī (1700 EUR gadā).

Tava nākotne

Ieguvumi, studējot „Victoria”

Augsta līmeņa vidējā un profesionālā izglītība.

Specializācijas prakses Eiropas valstīs.

ERASMUS+ projekta iespējas.

Iespēja piedalīties Latvijas un starptautiskos projektos.

Iespēja turpināt studijas augstskolā RISEBA ar atlaidi.

Bilingvāla apmācība (krievu un latviešu valodā).